BLOWER DOOR TEST

En Blower Door testbruges til at måle

bygningens tæthed og luftskifte

HVORDAN UDFØRES EN BLOWER DOOR TEST / TRYKPRØVNING?

Ved en Blower Door test, lukkes alle bygningens ventilationsåbninger midlertidigt af. Dette er vigtigt for at opnå en nøjagtig og succesfuld test.

Der kan i dette tilfælde være tale om åbninger som:
skorstene/brændeovn, aftræk ved tørretumbler, emhætte, vinduesventiler m.m.

En Blower Door test af bygningen foregår ved, at der monteres en midlertidig plastdug med en justerbar alu-ramme i en udvendig døråbning. I bunden af denne monteres der en 900W ventilator, som styres via en PC.
Herefter påbegyndes Blower Door testen. Når testen er i gang, skal alle indvendige døre være åbne.
Bygningen sættes først i undertryk og derefter i overtryk. Dette gør det muligt at måle bygningens tæthed og luftskifte, og der udarbejdes efterfølgende en rapport som dokumentation for dette.
Viser bygningens tæthed sig at være utilfredsstillende, kan eventuelle utætheder findes ved hjælp af eksempelvis termografering.

HVORNÅR UDFØRES EN BLOWER DOOR TEST?

Blower Door test udføres ved følgende omstændigheder:

  • Ved køb og salg af bygninger opført efter april 2006 og i øvrigt, når man vil spare på energien i alle opvarmede bygninger.
  • Nybygning når klimaskærmen (dampspær) er monteret, og inden beklædning monteres.
  • Når bygningen er nøglefærdig.
  • Ved et års garanti eftersyn.
  • Ved 5 års garanti eftersyn.

HUSK!

Har huset ikke fået udført en Blower Door test, er det bygningsejer, der står med ansvaret for bygningens tæthed efter de 5 år.

JJ Byggeservice - Engvej 44 - 7490 Aulum - Tlf.: +45 27 59 72 44 - info@jjbyggeservice.com